Forum Look-Out

In Swedish class, I’ve received the task of holding an oral presentation about: “Your “look-out” will be about some trait typical of the society of today. Describe the phenomenon and reason in a personal manner about it: what does this time typical trait say about people of today? Why has it arisen? Are there any dangers regarding it? Can it be further developed/create new possibilities? The phenomenon doesn’t have to include all people, but can be limited to a smaller group for example young people.” So that’s what I’m up against. Being a heavy procrastinator, as you should’ve guessed, the presentation is tomorrow (in the moment of writing) and I haven’t started yet. I’ve decided, therefore, to publish the raw draft (read: more or less final version) on my blog. Aren’t you lucky! Mind you, this won’t be the best school work I’ve ever done. Now, with pure, unbridled procrastination planting a smug smirk on my face, and the energy of stimming working its way down my arms into my fingers, let’s spin this [expletive removed]. Hoo-hah! (The bad news, of course, is that its in Swedish and therefore incomprehensible to most of you. English translation coming… eventually. :P)

Vad säger ordet “forum” dig? I ordets allmänna, och bredaste betydelse så betyder det en offentlig mötesplats. Men, mer specifikt, så är internetforum en diskussionsplats på en hemsida. Diskussionen går till så att man gör så kallade trådar. När en ny tråd görs så skapar författaren till tråden en inledning, som kallas Original Post, där författaren förklarar vad ämnet går ut på, möjligen lägger denne också fram sin egen åsikt om saken, och om det är speciella omständigheter angående tråden (till exempel om det är en lek) så klargörs också detta. Och sedan, om andra på forumet känner sig manade, kan de också skriva inlägg.

Hur skiljer sig då detta mot andra diskussionsmedium på nätet? Det finns ju till exempel bloggar och chattar. En blogg skrivs ju bara av en person, och även fast den diskussion som kan uppstå i bloggar har vissa likheter med den sorts diskussion som pågår på forum, så har den inte samma fokus, inte samma system som forum har. Och chatt forum? Där finns ju samma dynamik i diskussionen som det finns på forum, men till skillnad från forum, och för att inte säga bloggar, så publiceras ju aldrig chattmeddelandena någonstans. Dessutom pågår diskussionen i realtid. Medan forumdiskussioner ibland kan vara väldigt aktiva, så är diskussionerna mer långvariga och för att inte nämna konkreta.

Det är både enkelt och svårt att skapa ett forum. Den sorts skål som alla kan göra, exoskelettet, är enkelt att göra. Att attrahera folk som faktiskt är intresserade av forumet och faktiskt vill vara med där, det är betydligt svårare. Om det är få som är där så kommer få att vara där, en sorts ond cirkel. Hos internetforum och deras popularitet så har uttrycket “framgång föder framgång” aldrig varit mer sant. Så hur uppstår dessa populära forum med mer än tiotusen medlemmar? Viktigt är den inriktning som forumet har. Ett forum kan handla om datorer, husdjur, personlighetstyper, vad som helst. Ämnet kommer att i hög grad bestämma vilka sorts personer som kommer dit. En annan faktor är vilka personer, vilken grupp som skapade forumet från första början. Om det är ett forum som har baserats på en populär hemsida så kommer detta forum ha ett stort övertag. Och det är så många hemsidor börjar, som en del av en hemsida.

Det som jag är intresserad av i det här sammanhanget är när ett forum föder ett annat, ett mer abstrakt koncept. På engelska så kallar man det ett “community”, och på svenska skulle man kunna kalla det en gemenskap. Det är när ett forum handlar inte enbart om de diskussioner som pågår på forum, utan också skapar ett komplext socialt nät mellan olika medlemmar på sidan. Det kan vara av vikt att skilja mellan flyktiga medlemmar och regelbundna medlemmar. Flyktiga medlemmar, som verkar utgöra huvuddelen av medlemmarna på forum, är några som går med i ett forum, kanske gör ett par inlägg, och sedan lämnar forumet. De fortsätter i regel att finnas kvar i medlemsregistret, men de finns inte kvar. Regelbundna medlemmar kanske inte stannar kvar på ett forum för evigt, men de är i alla fall där en längre tidsperiod, och gör ett flertal inlägg. Det är de som utgör själva själen i ett forum.

Den här gemenskapen jag talar om, hur uppstår den? Det kanske kan vara ett omtvistat ämne, men själv tror jag så här: När forum först grundades, så såg man vikten av att införa regler, för att inte diskussionerna skulle sammanfalla i anarki. Man såg också snabbt att det vore mycket praktiskt att folk som gör inlägg och trådar bör ha namn, för att minska förvirringen och kunna stoppa de som säger taskiga saker och förstör för andra, med anonymitetens hjälp. Det var nu i alla fall olika författare som stod bakom inlägg. Alla medlemmar är ju inte likadana, och man märker snabbt att olika medlemmar har olika personlighet, bakgrund, åsikter och så vidare. Som den sociala primat som människan är så ville den ha mer konkreta och urskiljande drag som utmärker medlemmar. Det kom i olika former: Avatarer, små ikoner som finns av tradition vänster om inlägget. Signaturer, ett stycke text nedanför inlägget som automatiskt häftas vid varje inlägg, som kan innehålla länkar, bilder och så vidare. Det finns många exempel.

Forum blev mer personliga. På gott och ont. Till exempel så uppstod det troll och spammare. Troll är folk som retar upp andra medlemmar och förstör för hela forumet, för deras eget nöjes skull. Spammare är sådana som gör meningslösa och extremt korkade inlägg. Och så fanns det ju förstås de tillfällen då medlemmar bryter mot forumreglarna, men inte spammar eller trollar. Ett mycket vanligt sätt att bekämpa detta är att bannlysa medlemmen i fråga, antingen temporärt eller permanent. Men då kom förstås frågan vilka som bestämmer vilka som har brutit mot reglerna och eventuella straff. Det är då en sorts hierarki uppstår på ett forum. Administratörerna är högst upp, det är de som ser till att forumet fungerar som det ska. Oftast så är det de som utser så kallade moderatörer. Moderatörerna är de som ser till att reglerna följs. Det finns ett starkt autokratiskt element på de flesta forum. Men på vissa forum så kan medlemmarna själva rösta om moderatörer och regeländringar. Det är som ett samhällsexperiment i vissa avseenden.

Ibland så uppstår en särskild sorts gemenskap. Sammanbundna av ett visst ämne, men ändå diskuterar man mycket annat. Kanske är det för att en viss sorts människor, sådana som har liknande intressen eller värderingar, möts tillsammans. Då finns det en samhörighet inte bara på forumet, men också i chattrum, på YouTube, Facebook, bloggar och så vidare. Ibland så anordnar vissa medlemmar till och med möten ansikte mot ansikte tillsammans. Det är då det inte bara rör sig om ett forum, det inte bara rör sig om en gemenskap, utan någonting mycket mer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: